Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.greenhouseprague.cz - v těchto obchodních podmínkách jsou uvedena práva a povinnosti prodávajícícho a kupujícího.

1. Obecná ustanovení
Tyto podmínky byly vypracovány v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., zákon č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahují se na spotřební zboží zakoupené v našem internetovém obchodě.


Prodávající:
Ondřej Konvička (dále jen „Prodávající"), Malířská 227/14, Praha 7 - Bubeneč, 170 00
ICO: 02823675

zapsán v Živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Ostarava. 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
Kontaktní údaje najdete v sekci "Naše prodejna".

2. Cena
Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.greenhouseprague.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tom neprodleně informován a může se sám rozhodnout, zda bude akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceníky pro internetový obchod. Ceníky platné pro prodejnu jsou k dispozici v prodejně. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

3. Platební podmínky

Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.
 - v hotovosti při převzetí zboží (osobně na prodejně v Praze 7, Malířská 14)
 - platba dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím Uloženky nebo ČP. Cena za doručení je podle sazebníku dopravce, zákazník si jí vybere v protokolu objednávky včetně balného, v případě objednávky bez registrace je cena zákazníkovi sdělana emailem.
 - platba převodem (platba je provedena převodem na náš účet číslo 107-7247300277 / 0100 Cena za doručení je 75,- Kč (poštovné + balné).
Variabilní symbol = číslo objednávky. Objednávka je vyřizována až v den připsání finanční částky na náš bankovní účet - prosím neposílete peníze předem, dokud vás neinformujeme, že Vámi vybrané zboží je skutečně skladem ! V případě, že kupující pošle peníze na účet předem a zboží nebude skladem nebo nebude možno doručit kupujícímu do 5 pracovních dnů, peníze budou okamžitě vráceny na účet kupujícího.
 - Cena dopravy je připočítána k ceně zboží. Pokud je celková částka za objednané zboží vyšší než 1500,- Kč není poštovné a balné u těchto zásilek účtováno. 

Na zboží v akci tzn. zboží, které je již slevněné, se poštovné účtuje vždy a to tak, jakoby se jednalo o poštovné, které má hodnotu menší, než 1500,- Kč a to:


 - platba dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím GLS, DPD, Uloženky nebo ČP . Cena za doručení je 75 - 150 Kč, v závislosti na výběru dopravce. 
 - Platba převodem (platba je provedena převodem na náš účet číslo 107-7247300277 / 0100. Cena za doručení je 75,- Kč. .Variabilní symbol = číslo objednávky. Objednávka je vyřizována až v den připsání finanční částky na náš bankovní účet - prosím neposílete peníze předem, dokud vás neinformujeme, že Vámi vybrané zboží je skutečně skladem!

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Účtenky na zboží zakoupené na e-shopu, zasíláme e-mailem zákazníkům, nebo společně s objednávkou.

Účtenky vydáváme jen pro určité druhy plateb.

4. Reklamace zboží
Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je obvykle dva roky.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- zásah vyšší moci
- zboží poškodil dopravce
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Upozornění:
Provozovatel tohoto internetového obchodu se zříká jakékoliv zodpovědnosti na případném poškození zdraví při nerozumné konzumaci chilli a bylin z naší nabídky. Každý konzument musí znát své limity a možnosti. Nedoporučujeme v žádném případě jakékoliv sázení se nebo hecování při ochutnávání nebo pojídání těchto produktů.

Provozovatel tohoto internetového obchodu v žádném případě nikoho nepodněcuje k výrobě jakýkoliv omamných látek, semínka zde prodáváme výhradně pro osobní potřebu - sběratelské účely v případě semen konopí netechnických odrůd a důrazně každému nakupujícímu doporučujeme, aby se před nákupem seznámil se zákony ČR, případně své vlastní země, jde li o cizince. V některých zemích je pěstování konopí trestným činem. V žádném případě nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za ty co zákony porušují.

V tomto internetovém obchodu smí nakupovat pouze osoby starší 18ti let.

5. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
5.1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

5.2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

5.3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

5.4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5.5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů dalším osobám, do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

5.6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

6. Závěrečné ustanovení
Veškeré objednávky, které jsou kupujícím odeslány do internetového obchodu www.greenhouseprague.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

7. Důležité upozornění - věnujte prosím zvláštní pozornost
Provozovatel internetového obchodu www.greenhouseprague.cz se zříká veškeré odpovědnosti a následků způsobených nesprávným použitím zboží prodávaného v tomto internetovém obchodu. Informace a zboží zde poskytované slouží výhradně ke sběratelským účelům. Upozorňujeme zákazníky, že okamžikem koupě našeho zboží přebírají plnou odpovědnost za nakládání s tímto zbožím. Prodejce za jejich chování v žádném případě nenese odpovědnost. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že je starší 18-ti let a objednané zboží si objednal výhradně jen k výše uvedeným účelům. Provozovatel tohoto internetového obchodu v žádném případě nikoho nepodněcuje k výrobě omamných látek, semínka zde prodáváme výhradně pro sběratelské účely.


Upozornění prodejce před nákupem semen:
Veškerá semena jsou prodávána zapečetěna v originálních obalech, pro sběratelské, archivní a etnobotanické účely. Naklíčením semen konopí s obsahem vyšším než 0,3% THC se dopouštíte trestného činu: "Nedovolená výroba omamné a psychotropní látky", za což prodejce nenese žádnou odpovědnost. Jako společnost jsme proti ZNEUŽÍVÁNÍ jakýchkoliv nedovolených látek či látek evidentně poškozujících lidské zdraví a mysl. 
Ani jedna rostlina s obsahem THC více jak 0,3% není povolena. Bez ohlášení lze sít pouze certifikovaná osiva jako Finola, USO,...
Tato semena skladujte při teplotě 1 - 4°C a sejte pouze v případě, že se změní legislativa.

 


Vyhledávání

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat